Kontakt

Główna Siedziba Firmy:

 

 
ARMA Sp. z o.o.
ul.Aleja Jana Pawła II 80 lokal 5
00-175 Warszawa
Telefon / Fax 13 436 60 90
e-mail: bok@armakrosno.pl
NIP: 684-20-21-218   REGON: 370383796

 

Konto: PBS O/Rzeszów nr 5586 4211 2620 1283 0278 1700 05

Firma Zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000103512 
w Sądzie Rejonowym XII Wydział Gospodarczy w Rzeszowie.
Kapitał Zakładowy 102.000,00 zł
Koncesja MSWiA Nr ZK-I-L-0049/99

  

   T E L E F O N   A L A R M O W Y :  669 - 982 - 161  


 

Biuro Sprzedaży i Obsługi Klienta w Krośnie:

 

ARMA Sp. z o.o.
ul. Kletówki 15,
38-400 Krosno
Telefon (13) 436-60-90, Telefon: (13) 436-60-91
Fax  (13) 420-13-13
e-mail:
bok@armakrosno.pl

 

Dział Księgowości i Kadr w Rzeszowie

 

ARMA Sp. z o.o.
ul.Ciepłownicza 8
35-322 Rzeszów

tel / fax 17 859 71 60

 
 
"ARMA - Krosno" Sp. z o.o. \ ul. Kletówki 15 \ 38-400 Krosno